SUNĂ-NE ACUM: +971 7 244 7676 TRIMITE-TI-NE UN E-MAIL | FORMULAR DE CONTACT

The UAE is a Country Offering Unparalleled Lifestyle Options, Security, Confidentiality, Exceptionally Advantageous Tax Regimes, Exciting Business and Investment Opportunities and a Wide Spectrum of Fantastic Free Hold Properties with 100% Foreign Ownership.

Adaugă la Favorite
 • Societăţilor în EAU
 • Constituirea Societăţilor în EAU – Informaţii şi Date Esenţiale – Alegerea Entităţii

Constituirea Societăţilor în EAU – Informaţii şi Date Esenţiale – Alegerea Entităţii

Investiţii în EAU

Tipuri de societăţi în EAU – Informaţii şi date practice

{Derulaţi în jos pentru a vizualiza toate secţiunile}

Note pentru sprijinirea clienţilor în alegerea tipului potrivit de societate şi în planificarea investiţiilor în EAU

Cuprins

 1. Societăţile offshore din EAU („societăţi offshore“) – utilizate pentru activităţi comerciale internaţionale şi pentru deţinerea de portofolii, dar cu acces local la conturi bancare şi cu drept de proprietate imobiliară
 2. Societăţile comerciale cu răspundere limitată din zonele libere ale EAU („societăţi din zone libere“) – utilizate pentru activităţi comerciale locale în zonele libere (nu în toate EAU) ŞI pe plan internaţional, precum şi drept de proprietate imobiliară
 3. Societăţile comerciale cu răspundere limitată din EAU („societăţi LLC“) – pentru acces nelimitat la piaţa internaţională şi din EAU
 4. Condiţii / date / aspecte practice privind deschiderea contului bancar
 5. Aspecte generale privind „societăţile offshore vs. societăţile din zonele libere“
 6. Societăţi din EAU ca societăţi de portofoliu ale societăţilor înregistrate în alte jurisdicţii
 7. Societăţi din EAU ca societăţi comerciale cu facturare în EAU şi pe plan internaţional
 8. Societăţi din EAU pentru investiţii în proprietăţi imobiliare din EAU
 9. Considerente privind moştenirea / succesiunea

1. Societăţile offshore din EAU – utilizate pentru activităţi comerciale internaţionale şi pentru deţinerea de portofolii, dar cu acces local la conturi bancare şi cu drept de proprietate imobiliară

Societăţile offshore din EAU – cea mai convenabilă alternativă din EAU – au dreptul să desfăşoare doar activităţi internaţionale (non-EAU) de aproape orice fel în aceeaşi entitate juridică (în EAU, acestea au doar dreptul de a avea un cont bancar, de a deţine acţiuni în cadrul altor societăţi offshore sau din zonele libere din EAU, de a tranzacţiona cu alte societăţi offshore din EAU – societăţile din zonele libere sunt excluse – şi de a deţine proprietăţi imobiliare în EAU).

Nu au un sediu fix – birou – va fi utilizat în EAU pentru desfăşurarea activităţilor şi, din acest motiv, serviciile pentru birouri virtuale nu pot include o adresă profesională, ci doar un sediu social şi o adresă de corespondenţă (numărul de telefon din EAU poate fi utilizat, de asemenea, prin intermediul serviciilor Skype).

Acestea sunt entităţi fără rezidenţă fiscală, nu beneficiază de tratatele fiscale ale EAU şi nu asigură dreptul de obţinere a unei VIZEI de şedere în EAU proprietarilor sau administratorilor. În consecinţă, constituirea unei societăţi offshore este mai ieftină. Comparativ cu alte societăţi offshore din alte jurisdicţii, acestea sunt considerate mai prestigioase deoarece nu apar pe listele negre internaţionale, oferă acces la servicii bancare anonime – nu există acorduri internaţionale de schimburi de informaţii – fără probleme pentru societate şi pentru deţinătorii acesteia (societăţile non-EAU, precum societăţile din Seychelles, IVB sau UK se confruntă cu întârzieri şi costuri considerabile şi cu dificultăţi în ceea ce priveşte deschiderea unui cont bancar în EAU) şi beneficiază de serviciile unor bănci puternice şi bine capitalizate care funcţionează într-un mediu economic solid.

Procesul de depunere a cererilor / înregistrare / autorizare:

Cerere simplă depusă la autorităţi, însoţită doar de dovada privind activitatea desfăşurată, referinţe bancare, copii după paşaport şi facturi la utilităţi pentru beneficiarul real / acţionari.

Înregistrare în termen de o zi de la furnizarea documentelor menţionate mai sus.

Deschiderea conturilor bancare (consultaţi, de asemenea, notele de mai jos privind conturile bancare deschise în EAU) – impun o vizită în EAU pentru un interviu cu banca şi pentru depunerea cererii – deschidere în termen de 2 zile de la depunere

2. Societăţile comerciale cu răspundere limitată din zonele libere ale EAU („societăţi din zone libere“) – utilizate pentru activităţi comerciale locale în zonele libere (nu în toate EAU) ŞI pe plan internaţional, precum şi drept de proprietate imobiliară

Societăţile din zonele libere ale EAU beneficiază de TOATE avantajele şi au dreptul să exercite TOATE funcţiile entităţilor offshore (vezi mai sus), diferenţele majore şi avantajele suplimentate fiind:

 • Activităţile sunt restricţionate la sfera de cuprindere a unui tip specific de autorizaţie care se aplică pentru – servicii, activităţi comerciale – şi nu pot fi desfăşurate toate tipurile de activităţi în cadrul aceleiaşi societăţi.
 • Un sediu fix – birou sau staţie de lucru flexibilă ieftină  – trebuie utilizat, de asemenea, cu birouri virtuale complete
 • Dreptul la o viză de investitor pe 3 ani şi „carte de identitate în Emirate“ pentru fiecare investitor (inclusiv pentru soţ/soţie şi persoane aflate în întreţinere)
 • Acestea au statut de rezident fiscal onshore cu acces la toate tratatele fiscale şi cu certificat de rezidenţă fiscală.
 • Pot desfăşura activităţi comerciale cu alte societăţi din zonele libere din aceeaşi zonă liberă sau cu societăţi din alte zone libere ale EAU, precum şi la nivel internaţional.
 • O autorizaţie este emisă la ORICE autoritate din zona liberă aleasă, fapt care permite desfăşurarea de activităţi comerciale cu societăţi din zonele libere din toate Emiratele. În plus, pot fi înfiinţate sucursale sau filiale ale acestei societăţi FZ în orice altă zonă liberă, dacă prezenţa fizică este necesară în mai multe zone libere.
 • Acestea nu pot desfăşura activităţi comerciale în afara zonelor libere, în EAU. În cazul în care serviciile sunt achiziţionate sau comercializate în afara EAU, societatea din zona liberă este potrivită pentru această activitate.

Procesul de depunere a cererilor / înregistrare / autorizare:

Cerere simplă depusă la autorităţi (însoţită doar de dovada privind activitatea desfăşurată, referinţe bancare, copii după paşaport şi facturi la utilităţi pentru beneficiarul real / acţionari ŞI administratori).

Prima cerinţă este aprobarea denumirii – +/- 2 zile

Apoi este necesară obţinerea aprobării autorizării (trebuie depus un plan de afaceri). Acest proces poate dura o anumită perioadă, în funcţie de activitatea / proiectul / circumstanţele specifice – aproximativ 1 lună.

Urmează înregistrarea societăţii (aprobare post-autorizare). Este necesară o vizită pentru semnarea Actului constitutiv.

Deschiderea conturilor bancare (consultaţi, de asemenea, notele de mai jos privind conturile bancare deschise în EAU) – impun o vizită în EAU pentru un interviu cu banca şi pentru depunerea cererii – deschidere în termen de 2 zile de la depunere

VIZA de şedere pentru proprietari ŞI angajaţi (numărul de angajaţi depinde de dimensiunea spaţiului / locaţiei alese) poate fi procesată. Procesul durează aproximativ o săptămână şi sunt necesare o vizită şi analize medicale. Poate fi combinată cu vizita pentru „deschiderea contului bancar“.

Cartea de identitate pentru Emirate este eliberată în termen de 30 de zile de la aprobarea vizei.

Demersuri implicate în etapa de constituire:

 • Depunerea cererii şi stabilirea contactului/reprezentare pentru autorizaţie
 • Servicii pentru reprezentantul legal
 • Proces şi legătură cu Departamentele de Proprietate re: Îndeplinirea cerinţelor legate de teren/spaţii (se aplică cerinţele minime)
 • Activităţi de consultanţă privind Actul Constitutiv şi Acordurile între acţionari
 • Autorizaţie RAKIA şi taxe funciare (depind de caz/tip de autorizaţie)

3. Societăţile comerciale cu răspundere limitată din EAU („LLC“) – pentru acces nelimitat la piaţa internaţională şi din EAU

În cazul în care este necesar accesul la piaţa locală din EAU, atunci o societate „LLC“ reprezintă vehiculul potrivit; aceasta este identică cu o societate din zonele libere, EXCEPTÂND faptul că 51% dintre acţiuni trebuie să fie deţinute de rezidenţi (şi, în plus, este necesară o pre-aprobare emisă de Departamentul de Dezvoltare Economică şi de Ministerul Economiei).

În acest scop (achiziţiile şi vânzările în interiorul EAU), o societate LLC locală presupune un sponsor local (acţionar) care – prin utilizarea contactelor noastre locale solide şi a recomandării Preşedintelui companiei noastre – poate fi o agenţie publică precum Autoritatea de Investiţii din Zonele Libere) elimină orice riscuri ridicate de plasarea încrederii în terţi necunoscuţi. Astfel, sponsorul local nu are niciun control, nu are dreptul la 51% din dividende la care se renunţă ÎN MOD LEGAL în schimbul unei taxe / procentaj stabilit.

Pot fi impuse condiţii (în funcţie de proiect, de activitate sau de dimensiune şi de planul de afaceri specific) de către Autoritatea de Investiţii, precum dimensiuni minime în m2 etc., însă acestea sunt rezonabile şi gestionabile.

Beneficiu: Beneficiarul real este prezentat ca persoană locală.

În prezent, „taxele de sponsorizare“ guvernamentale (astfel cum au fost acceptate de preşedintele companiei noastre) sunt:

Taxa de sponsorizare pentru primul an este de 25.000 Dhs./5.000 EURO / 6.812 $ – pentru toate societăţile.

Începând cu al doilea an, taxa de sponsorizare se va calcula în funcţie de cifra de afaceri a societăţii conform grilei de mai jos:

Taxă de sponsorizare pe an Cifra de afaceri a societăţii
25.000 AED/ 5.000 EURO/ 6.812 USD Zero AED – 3 milioane (0,6 m EURO / 0,82 m $)
35.000 AED/ 7.000 EURO/ 9.537 USD Între 3 şi 5 milioane AED (1 m EURO / 1,36 m $)
45.000 AED/ 9.000 EURO/ 12.262 USD Între 5 şi 10 milioane AED (2m EURO / 2,72m $)
60.000 AED/ 12.000 EURO/ 16.349 USD Între 10 şi 20 milioane AED (4m EURO / 5,44m $)
75.000 AED/ 15.000 EURO/ 20.436 USD Între 20 şi 50 milioane AED (5m EURO / 6,8m $)
100.000 AED/ 20.000 EURO/ 27.248 USD Peste 50 milioane AED (5 m EURO / 6,8 m $)

Proces de depunere a cererilor / înregistrare / autorizare:

Acelaşi ca în cazul societăţilor din zonele libere, cu excepţia – în plus – a unui proces suplimentar de pre-aprobare (1) la Autoritatea de Investiţii care necesită o „aprobare“ la Departamentul de Dezvoltare Economică şi la Ministerul Economiei şi a unor (2) Acorduri între acţionari pentru a permite desemnarea şi pentru gestionarea relaţiei cu sponsorul local.

Deschiderea conturilor bancare (consultaţi, de asemenea, notele de mai jos privind conturile bancare deschise în EAU)la fel ca pentru societăţile din zonele libere.

VIZA de şedere pentru proprietari ŞI angajaţi (numărul de angajaţi depinde de dimensiunea spaţiului / locaţiei alese) – la fel ca pentru societăţile din zonele libere.

Carte de identitate pentru Emirate – la fel ca pentru societăţile din zonele libere.

4. Condiţii/date/aspecte practice privind deschiderea conturilor bancare care se aplică în principal Societăţilor offshore din EAU SAU „conturilor personale non-rezident“ ale persoanelor fizice fără viză de şedere în EAU (n.b. Acţionarii societăţilor din zonele libere obţin o viză de şedere, în timp ce acţionarii societăţilor offshore nu, iar aceştia şi societăţile deţinute nu sunt supuse procedurilor de verificare prealabilă amănunţite ale băncilor locale)

Deschiderea unui cont bancar în EAU pentru societăţile offshore este un proces simplu, însă, având în vedere că EAU doreşte să îşi protejeze imaginea de centru financiar, precum şi avantajele oferite, există anumite condiţii:

 • Clientul (UBO) trebuie să se deplaseze în EAU pentru o întâlnire personală cu banca pentru a deschide un cont corporativ şi un cont personal (noi pregătim prezentările cu banca) şi pentru a convinge banca de faptul că este serios şi profesionist şi că societatea acestuia va desfăşura activităţi specifice (se recomandă maxim una sau două)
 • Există un sold minim care trebuie păstrat în aceste conturi în orice moment (de la 30.000 $ la 100.000 $, în funcţie de bancă)
 • Se realizează verificări prealabile şi KYC corespunzătoare şi complete conform standardelor internaţionale de către toate băncile, ca parte a procesului de deschidere a contului bancar.

În prezent, colaborăm cu 2 bănci deţinute majoritar de guvern RECOMANDATE de Autorităţile de investiţii RAK şi pe care vi le putem prezenta:

Habib Bank (hbl.ae) – Şi-a început funcţionarea în anul 1841 şi are o prezenţă solidă în TOATE centrele financiare majore precum Elveţia şi Luxemburg, este flexibilă, păstrează cu stricteţe confidenţialitatea datelor, înţelege activitatea offshore foarte bine, iar noi menţinem o legătură strânsă cu aceasta.

Abu Dhabi Commercial Bank (adcb.com) – una dintre cele mai mari şi mai sigure bănci din lume … care are, cu toate acestea, un proces lent de deschidere a conturilor bancare, ca toate băncile mari care preferă depozite mai mari, cu o procedură de verificare prealabilă strictă şi refuzurile ocazionale). Cu toate acestea, procesul este mult mai rapid pentru societăţile din zonele libere.

Deschiderea conturilor bancare durează aproximativ o săptămână de la depunerea cererii şi a documentelor aferente la bancă.

Majoritatea clienţilor preferă să depună cereri la două (2) bănci pentru a reduce şansa refuzului ocazional şi, prin urmare, au mai multe opţiuni pentru a decide care bancă este potrivită nevoilor lor specifice.

Soluţie alternativă pentru clienţii care nu au nevoie de un cont bancar în EAU pentru societatea offshore din EAU: Deschidere unui cont bancar în Cipru

Ca aspect negativ, menţionăm dezavantajele serviciilor bancare în UE astfel cum sunt specificate în buletinele informative precedente. Cu toate acestea, pentru sumele mai mici (<100.000 $) aceasta nu ar trebui să fie o problemă majoră.

5. Aspecte generale privind „societăţile offshore vs. societăţile din zonele libere“:

Societăţile din zonele libere sunt entităţi locale cu rezidenţă fiscală. Acestea nu se află „sub asediul“ comunităţii internaţionale (OCDE) deoarece posedă substanţă locală corespunzătoare şi sunt larg recunoscute şi acceptate. Procedurile de deschidere a conturilor bancare pentru aceste tipuri de societăţi sunt – în mod normal – mai simple, mai rapide şi fără obstacole de „verificare prealabilă“ semnificative. La urma urmei, societatea este locală, iar deţinătorul acesteia, este, de asemenea, rezident local (străini rezidenţi în EAU cu „carte de identitate pentru Emirate“ şi VIZĂ de şedere, fiind prezenţi în EAU de cel puţin două ori pe an). Viitorul: societatea din zona liberă va supravieţui pe perioadă nedeterminată deoarece este o societatea locală cu substanţă economică şi deţinător rezident într-o ţară/piaţă mare – din punct de vedere economic – într-un centru regional de talie mondială, cu o structură reală şi avansată şi unde funcţionează mii de societăţii REALE şi rezidente (şi nu sunt situate pe o insulă mică unde nu există infrastructură şi piaţă).

Societăţile offshore din EAU – hârtie – sunt, de asemenea, pe deplin acceptate şi nu apar pe „listele negre internaţionale“, cu excepţia faptului că sunt supuse unor proceduri mai stricte de verificare prealabilă ale băncilor locale. Utilizare practică în planificarea fiscală / accesibilitate: societăţile offshore pot fi utilizate pentru facturarea societăţilor din Cipru sau din Malta sau pot acţiona ca societăţi de portofoliu ale societăţilor din Malta şi din Cipru fără probleme din partea autorităţilor fiscale locale. În alte ţări din UE cu o fiscalitate ridicată pot exista probleme privind acceptarea facturilor emise de societăţile offshore. Viitorul: pe plan internaţional, societăţile offshore au un viitor incert în următorii 3-5 ani; cu toate acestea, în prezent, sunt utilizate la nivel internaţional de mii de clienţi. În timp, prima problemă ar putea fi dificultatea crescută a procesului de deschidere a conturilor bancare.

6. Activităţi de portofoliu

Scop: să elimine sau să reducă – printre altele – impozitele cu reţinere la sursă pe dividende, dobânzi, redevenţe, precum şi impozitele pe plusvaloare la nivelul filialei, impuse de legislaţia fiscală locală în ţara de rezidenţă fiscală a filialei. În acest sens, pierderile fiscale sunt reduse în mod optim. Pentru aceasta – reducerea impozitelor – societatea de portofoliu (destinatarul/deţinătorul dividendelor) trebuie să aibă acces la tratatul privind evitarea dublei impuneri încheiat între ţara societăţii de portofoliu şi ţara filialei. În schimb, pentru a obţine acest acces, aceasta trebuie să fie o societate cu rezidenţă fiscală în jurisdicţia portofoliului (precum o societate din zonele libere ale EAU) şi NU o societate fără rezidenţă fiscală (precum o societate offshore din EAU).

O societate offshore din EAU ar fi potrivită doar în cazurile în care filiala este rezidentă într-o ţară în care NU există / sunt prevăzute impozite cu reţinere la sursă de legislaţia fiscală naţională (astfel, un tratat nu este necesar pentru reducere impozitelor deoarece există zero impozite cu reţinere la sursă sau impozite pe plusvalore impuse de legislaţia naţională) – precum Cipru şi Malta unde societăţile offshore din EAU pot fi utilizate ca societăţi de portofoliu fără probleme. În plus, o persoană ar putea avea o structură de rangul 3 în care societatea offshore din EAU deţine o societate cipriotă sau malteză, iar, la rândul lor, acestea deţin societăţi din UE. Aceasta este o structură excelentă deoarece combină ATÂT beneficiile tratatului CÂT ŞI accesul la directivele foarte avantajoase din UE care elimină toate impozitele cu reţinere la sursă din UE (directiva privind societăţile mamă şi filialele acestora, directivele privind dobânzile şi redevenţele şi altele).

În consecinţă, se optează în primul rând pentru o societate din zonele libere care poate obţine un „certificat de rezidenţă fiscală“, în care clientul/deţinătorul are o viză de şedere şi o carte de identitate pentru Emirate (putem realiza cu uşurinţă aceste demersuri, condiţia fiind: vizite scurte de două ori pe an în EAU). Aceasta poate fi combinată, dacă se preferă, cu o societate din Cipru sau din Malta (sau nu, după caz). În mod alternativ (dacă nu există impozitele de dividende sau alte impozite cu reţinere la sursă în jurisdicţia filialei), o societate offshore din EAU poate fi utilizată fără probleme.

Notă specială: Societăţile de portofoliu din EAU – cu cont bancar deschis în EAU – utilizate pentru reducerea riscurilor bancare şi financiare ale Societăţilor internaţionale de portofoliu din EAU

(Vizează, în principal, clienţii care deţin societăţi în Malta… dar şi societăţi din Cipru şi din alte ţări UE sau non-UE – Seychelles – cu conturi bancare în UE)

Malta

(derulaţi în jos pentru structuri din Cipru şi din alte ţări UE)

Utilizarea unei „structuri duble Malta-Malta (societatea malteză de portofoliu a unei alte societăţi malteze – necesară pentru a obţine o rată a impozitului eficientă de 5% în Malta“ – Recomandare/sugestie pentru îmbunătăţirea structurii corporative şi pentru evitarea riscurilor crizei bancare şi financiare în EU.

Noi recomandăm introducerea unei societăţi de portofoliu din EAU „peste“ toate structurile existente din Malta din motivele următoare.

Structură „EAU – Malta“ = Societate de portofoliu din EAU a unei filiale din Malta

Structura EAU-Malta este cea mai populară structură printre clienţi ca asigurare pentru evitarea riscurilor inutile.

 1. Structura Malta-Malta este mai puţin eficientă din punct de vedere fiscal decât structura EAU-Malta
 2. Structura Malta-Malta este mai puţin favorabilă în ceea ce priveşte confidenţialitatea deoarece Malta se supune regimului de schimburi de informaţii impus de UE, în timp ce EAU nu se supune şi nu a semnat niciun acord de schimburi de informaţii cu alte ţări.
 3. Structura Malta-Malta este problematică pentru asigurarea securităţii fondurilor din băncile malteze, în cazul în care există marje de ajustare/crize bancare „induse de UE“ în Malta în anii următori, ca şi cum există o societate de portofoliu din EAU cu cont bancar în EAU; fondurile pot fi transferate prin apăsarea unui buton fără ca banca să acuze probleme de conformitate pentru transfer, deoarece transferul se realizează se societatea de portofoliu (atunci când băncile sunt „presate“, aplică proceduri de conformitate excesive pentru a încetini scurgerea depozitelor).
 4. Prin aceasta evităm, în aceste vremuri riscante, „să jucăm totul pe o carte“.
 5. Majoritatea furnizorilor locali promovează structura Malta – Malta din motive pur comerciale, deoarece nu au o prezenţă în alte jurisdicţii – compania noastră se află în poziţia de a oferi structuri îmbunătăţite datorită prezenţei şi expertizei solide pe plan internaţional.

Structuri corporative din Cipru şi din alte ţări UE, precum şi societăţi non-UE – Seychelles – cu conturi bancare în UE

Din motive similare (în special 2., 3. şi 4.), recomandările sunt aceleaşi şi pentru alte structuri.

Noi recomandăm introducerea unei societăţi de portofoliu din EAU „peste“ toate structurile UE existente (sau non-UE, dar cu conturi bancare deschise în UE) din motivele prezentate mai sus.

7. Activităţi comerciale

O societate din zonele libere este un vehicul poate potrivit, încercat şi testat pentru scopuri comerciale (citiţi cu atenţie notele de mai sus).

Recomandăm cu încredere această structură.

Societatea simplă din zonele libere deţinută 100% de străini (dar care vor fi, în viitorul apropiat, rezidenţi ai EAU – în virtutea emiterii vizei de şedere şi a cărţii de identitate EAU).

Notă: În cazul în care un cod TVA intracomunitar este necesar pentru activităţi comerciale intracomunitare, acesta poate fi obţinut cu uşurinţă – prin intermediul serviciilor furnizate de biroul nostru din Malta – prin înfiinţarea unei sucursale a societăţii din zonele libere ale EAU în Malta. Reţineţi că aceasta nu are nicio implicaţie fiscală deoarece impozitul este de 0% în Malta pentru „activităţile din afara Maltei“ ale sucursalei (sucursalele străine din Malta plătesc doar impozit pe venitul local – din Malta – care nu se aplică clienţilor internaţionali).

8. Investiţii în proprietăţile imobiliare din EAU

Proprietăţile imobiliare din EAU oferă oportunităţi atractive pentru randamente locative şi plusvalori semnificative în una dintre cele mai promiţătoare pieţe din lume care şi-a revenit complet din criza financiară globală.

Câştigarea expoziţiei EXPO 2020 de către Emiratele Arabe Unite, estimată de băncile de investiţii globale să asigure o creştere de 50% (*Barclays Investments) a PIB-ului EAU în următorii 7 ani … în plus faţă de creşterea economică de 4% pe an. Împreună cu măsurile locale de „temperare a pieţii“ (rapoarte împrumuturi scăzute-valoare şi taxe de transfer ridicate), acestea ar trebui să asigure riscuri de pierdere minime şi randamente considerabile.

Există oportunităţi extraordinare pentru investiţii – consultaţi Broşura privind investiţiile în proprietăţi imobiliare în EAU ataşată.

Notă importantă: Compania noastră (pe lângă licenţa oficială de furnizare a serviciilor de reprezentant legal/corporative) deţine, de asemenea – şi activează în – o licenţă oficială pentru servicii de consultanţă în domeniul imobiliar şi vă stă la dispoziţie 100% pentru realizarea investiţiilor dumneavoastră proprietăţile imobiliare din EAU.

9. Considerente privind moştenirea / succesiunea

Achiziţiile de proprietăţi imobiliare şi alte investiţii trebuie realizate prin intermediul unei societăţi offshore sau a unei societăţi din zonele libere în EAU. Nu se recomandă deţinerea de proprietăţi imobiliare sau alte active/investiţii personale, deoarece acestea vor conduce la complicaţii în cazul decesului/succesiunii.

Deţinerea de acţiuni în cadrul societăţilor din EAU – chiar şi anonim (Registrul RAK se supune Regulilor de drept comun) constituie un risc – o metodă gratuită şi eficientă de a evita toate probleme este transmiterea acestora în mod automat succesorilor /moştenitorilor prin întocmirea unui Testament la Registrul Comerţului (în mod alternativ, documente de transfer pre-semnat pot fi acordate succesorilor aleşi)

Author: Aris Kotsomitis

  Mesajul dumneavoastră este urgent?
  DaNu

  • Nume şi Prenume (obligatoriu)
  • Adresa de E-mail (obligatoriu)
  • Telefon Mobil
  • Subiect
  • Mesaj


 • RAK BIROUL

  8th floor, Office 8F-3
  Amenity Centre, Tower 2
  Al Jazeera, Al Hamra
  Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

  T: + (971) 7 244 7676
  E: contact.ro@fbsemirates.com
  Constituirea Societăţilor în RAK
 • LinkedIn
  Share
  %d bloggers like this:
  Call FBS
  Skype Me™!
  Call FBS